ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 333/20-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Σε συνέχεια της απόφασης του σημερινού Δ.Σ. του ΠΣΑΤ, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας. 

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

 

Το λογότυπο του οργανισμού