Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Της Αξιολόγησης Των Φακέλων Υποψηφιότητας Της Υπ’ Αριθ: 398/08-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Συμμετοχή Σε Πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων στο πλαίσιο της Πράξης (mis 5003107)

 

Ο ΠΣΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 2ης αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης:

«Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» , (mis 5003107) , στην ιστοσελίδα το έργου (024.psat.gr).

 Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Το λογότυπο του οργανισμού