Ανακοινώσεις

 27 Jul 2021 Ανακοίνωση ΠΣΑΤ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Β’ κύκλου αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59
 09 Jul 2021 Ανακοίνωση ΠΣΑΤ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Β’ κύκλου αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59
 08 Jun 2021 Β΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη: «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5003107,
 09 Apr 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 333/20-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
 02 Apr 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 333/20-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ.
 08 Feb 2021 Ανακοίνωση ΠΣΑΤ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, υποβολή αιτήσεων εώς την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 23:59 μμ
 21 Jan 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους
Το λογότυπο του οργανισμού